Nu sunt un om al promisiunilor deşarte, al vorbelor goale. Întotdeauna m-am străduit să dau viaţă promisiunilor făcute şi, iată, cum intenţiile, sau cuvintele, sunt materializate în fapte. Dovadă a ţinerii unei promisiuni este apariţia albumului documentar de faţă, închinat trecutului şi prezentului localităţii noastre, Vinţu de Jos, cu satele aferente. Era o promisiune, care ţintea de realizarea unui obiectiv cultural important pentru comunitate, anume conştientizarea locuitorilor din zonă asupra trecutului bogat şi plin de învăţăminte al locurilor, în care vieţuim şi asupra necesităţii de-a acţiona în comuniune împreună cu conaţionalii noştri, pentru promovarea valorilor culturale, artistice, morale proprii.

Albumul s-a realizat cu colaborarea multora dintre concetăţenii noştri, astfel îcncât bunăvoinţa lor de-a oferi pentru cercetare surse documentare inedite, autorului lucrării de faţă, reprezintă un act de solidaritate cu destinul cultural al comunităţii din care fac parte ....